Fiolka z ciemnego szkła

Rozpocznij grę

Przed rozgrywką możesz poczytać o występujących w grze postaciach, ale nie jest to ściśle konieczne.

Projekt zrealizowano w ramach programu Wyszehradzkie Rezydencje Literackie przy wsparciu Visegrad Fund.